Atelye70

projeler haberler  profil yayınlar  iletişim    
 seçilmiş işler 70'ler 80'ler 90'lar 00'ler 10'lar tüm liste
Gebze Sultan Orhan Mahallesi Koruma Amaçlı İmar Planı

Sultan Orhan Mahallesi planlama alt bölgesi Osmanlıdan günümüze geleneksel anlamda bir mahalle dokusunun unsurlarını taşımakla birlikte, halen yaşayan sosyal ve mekansal yapısıyla bilimsel anlamda tanımlanan modern mahalle kavramının da öğelerini taşımaktadır.

Alt bölge içinde ve çevresinde konumlanan geleneksel yapı dokusu ile ruhsatlı yapıların birlikteliğinin alan içerisinde estetik değerler açısından keskin kontrastlar ortaya koyması nedeniyle yüksek yoğunluk ve düşük yoğunluk arasında geçişi sağlayan ve gereğinde sağır duvarları kısmen saklayan üçüncü bir yapı boyutu denenmiştir.

50’li ve 60’lı yıllarda gerçekleşmiş olan yapıların yenilenme gereksinmeleri söz konusu olduğundan; bu yapıların kısmen mevcut boyutlarında, imkan olan alanlarda ise sınırlı bir büyüklükte yeniden inşası mümkün görülmüştür.

Bu tasarım sürecinde çekme mesafesi vb. yönetmelik koşulları gözardı edilerek Osmanlı mahalle oluşumunda temel kabul edilen organik (serbest nizam) yapı düzeni esas alınmıştır.


İşveren: Gebze Belediye Başkanlığı
Alan: 4.5 Ha
Proje Tipi: Koruma Amaçlı İmar Planı


Gebze, Kocaeli /

Tasarım Ekibi

Prof. Hüseyin Kaptan


Info