Atelye70

projeler haberler  profil yayınlar  iletişim    
     kurumsal ekip      
ATELYE 70 PLANLAMA VE TASARIM GRUBU

ATELYE 70 ŞEHİR PLANLAMA VE TASARIM GRUBU kurucusu olan Prof. Hüseyin KAPTAN, 1961 yılında İTO’dan Mimar olarak mezun olmuş, 1963’te Lisans üstü eğitimini tamamlamıştır.

1961-1962 yıllarında İller Bankası Genel Müdürlüğü, İmar Planlama Dairesinde ilk planlama deneyimlerini kazanmıştır.

1963- 1970 yılları arasında E.Ö.M.M.Y.O. ve Ege Üniversitesi’nde, Araştırma ve Öğretim Görevlisi olarak akademik eğitimde çalışmıştır.

1970 yılında üç meslektaşı ile birlikte (Prof. İrfan BAYHAN, Prof. Refik Şenvardar, Emre AYSU) ATELYE 70 PLANLAMA VE TASARIM GRUBU’nu kurmuştur.

Prof. KAPTAN; 1963’den bu yana geçen 40 yıl içinde Akademik çalışmaları ile uygulamaya yönelik planlama çalışmalarını birlikte yürütmüştür.

ATELYE 70 PLANLAMA VE TASARIM GRUBU’nun pratikte kazandığı deneyim süresi üç ana grupta tanımlabilir.

1. KIRSAL ALAN PLANLAMASI

Anadolu’nun her yöresinde kırsal nitelikli kasabaların araştırma ve değerlendirme çalışmaları, nazım imar planı, uygulama imar planı pratikleridir. Iğdır, Hani, Sarıgöl, Gölhisar, Kiraz, Karamanlı, Babaeski, ...... vb. gibi kentleşme öncesi 5- 10 bin nüfuslu kasabalardır. Bu kasabaların özelliği farklı cografyaların ve kültürlerin belgelerini, kentleşme öncesi konumları ile hala sürdürüyor olmalarıdır.

Bu açıdan bu kasabalar kültürel potansiyelleri ile genç bir akademisyen- plancı için olağanüstü eğitici yaşam alanları olarak yorumlanabilir.

2. ORTA ÖLÇEKTE KENTLER VE YARIŞMALAR DÖNEMİ

Bu dönem ülke çapında belirginleşen kentleşme sorunlarının merkezi yönetim güdümünde konumlanan kademeli bir sistematik içinde yarışmalar yoluyla proje üretimini amaçlayan bir periyodu tanımlar. Türkiye’de bir başlangıç olarak ülke- bölge- kent ölçeklerinde etkileşimi temel alan bu yarışmalar planlama kavramının gelişme sürecinde çok önemli olan bir aşama olarak bilinir.

Tanımlanan periyod içinde ATELYE 70 pratiğe yönelik yoğun bir aktivite içinde bulunmuştur. Yarışmalar dönemi sonuçları ekli bir listede verilmiştir. Birincilik kazanmış bulunduğumuz Trabzon İmar Planı ve dereceye girdiğimiz İzmit- Zonguldak Metropolitan Alan Planlama yarışmaları bizim için önemli bir okul olmuştur.

3. İSTANBUL METROPOLİTAN ALANINDA PLANLAMA UYGULAMALARI

İstanbul Metropolitan alanı planlama pratiğinde üniversite çatısı altında sürdürülen Soğanlık- Tuzla- Darıca İmar Planları 1977- 1982 Metropolitan alan kentleşme sorunlarında ATELYE 70 planlama sürecinde yerel yönetimlerin rollerini güçlendirmek anlamında yeni modeller ortaya koymuştur. Planlama sürecinde halkın katılım ve eylem plan kavramlarını özellikle öne çıkartmıştır. ATELYE 70 için bu dönemin en önemli pratiği 50 kişilik plancı kadrosu ile 3.000 hektar, 800.000 nüfus ile Şişli- Kağıthane Islah İmar Planı pratiğidir.

Bu aşamada Prof. Hüseyin KAPTAN Marmara ve Boğazlar Belediyeler Birliği’nde danışman olarak hizmet vermiş, OECD organizasyonunda gelişmiş ülkelerin deneyimlerini ülkeye kazandırma yolunda aktif rol üstlenmiş.Bu bağlamda ki eğitim sürecine değişik zamanlarda iki yıl süre ile katılmıştır.

1980 yılından sonra Hüseyin Kaptan’ın dışında kurucu üyeler ATELYE 70’den ayrılmışlardır.

1980 sonrası 3. periyod olarak tanımladığımız Metropolitan deneyimler sürecinde,planlamanın paralelinde ATELYE 70 metropol boyutlarında çok önemli toplu konut alanlarının planlamasında sorumluluk üstlenmiştir.İlk deneyim Hekimbaşı toplu konut alanıdır.100.000 nüfusu hedefleyen bu proje yanlış bir organizasyon sonucu iptal edilmiştir.İkinci önemli örnek İSOTAŞ bugünkü ADATEPE projesidir.Bu proje altyapı,araştırma,nazım ve imar plan tüm altyapıları ile birlikte ATELYE 70 tarafından gerçekleştirilmiş ve İstanbul Belediyesi tarafından onaylanmıştır. 550 hektar 100.000 nüfus.. Ne var ki, ülke sorunları nedeniyle yaşama geçememiş,karayollarının yeni bir kararı ile içinden TEM Otoyolunun planlanması ile proje iptal edilmiştir.

Bu periyodda uygulamaya geçen BATIKÖY (SİNANOBA-KAMİLOBA), BAHÇEŞEHİR, KİPTAŞ- İKİTELLİ, ZEKERİYAKÖY, USKUMRUKÖY ve DURUSUPARK projeleri ATELYE 70 tarafından gerçekleştirilerek yaşama kavuşmuştur.

ATELYE 70’in tüm bu projelerde ilk araştırma girişiminden başlayarak altyapı, aplikasyon ve kontrollüğe kadar üstlendiği roller referans listesinde açıklanmıştır.

Bu kentlerin oluşumu şüphesiz ki planlama ilkeleri ile bazen örtüşen bazen çatışan ekonomik, politik, sosyal, teknik girdilerin bir entegrasyon sürecini tanımlar. Bu nedenle konuyu tanıtan dökümanlar içinde ilk tasarım ilkeleri ile (projeler, perspektifler) sonuçlar yani yaşayan yapı stokunun resimleri birlikte verilmiştir.

Her biri ortalama 10 yılı bulan bir serüvenin sonuçlarıdır.ATELYE 70 bu süre içinde Metropolün işgücü desantrilizasyonu Harem- Gebze koridor planlaması projesinide üstlenmiştir. Kırk kişiyi bulan bir teknik kadro ile Dalan döneminde başlayan bu çalışma tamamlanmış ancak politik nedenlerle onaylanmamıştır.

ATELYE 70’in bu son periyod içinde diğer bir uğraş alanı turizm yapıları olmuştur.ATELYE 70 Bodrum’un en büyük tatil köylerinden olan GÜMSAN, HEKİMKÖY, PAN CLUB ve OASIS’in planlaması ve doğrudan kontrollüğünü de üstlenerek gerçekleştirmiştir.

Bu dört projeden anlaşıldığı gibi doğanın korunması ve bu bağlamda mimaride estetik değerlerin öne çıkarılması açısından ATELYE 70 deneyim ve uzmanlık formasyonu kazanmıştır.

2000'li yıllara mimar Doğu Kaptan ve mimar Yonca Temizkan ile giren Atelye 70 gerek Türkiye'de gerek Avrupa'da olmak üzere farklı ölçekte bir çok proje üzerinde çalışmaya devam etmektedir.

ATELYE 70 Uluslararası özel şirketlerle ortak çalışmalar yürütmektedir.

Hüseyin KAPTAN

ATELYE 70 PLANLAMA VE TASARIM GRUBU ADINA